Close

October 30, 2018

ทำบัตรเครดิตอย่างไร?

ปกติแล้วในการทำบัตรเครดิตต้องมีการขอเอกสารหลักฐานต่างๆมากมาย ซึ่งเกิดความยุ่งยากทั้งเรื่องสถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อและผู้อ้างอิง หากท่านมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดไปหรือไม่ครบก็ยากที่จะได้รับการอนุมัติ แต่สำหรับเรานั้นง่ายกว่าเพียงเตรียมตัวให้พร้อมและเริ่มต้นสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ไปกับเรา ทำตามขั้นตอนการทำบัตรเครดิตออนไลน์มีดังนี้

  1. เลือกธนาคารที่คุณต้องการรับเงิน
  2. ส่งใบคำร้องขอเพื่อการดำเนินการออกบัตรเครดิต
  3. รับบัตรเครดิตออนไลน์ ง่ายๆ

เพื่อโอกาสที่มากกว่าในการได้รับบัตรเครดิต คุณควรเลือกหลายๆธนาคารเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตมากยิ่งขึ้นในกรณีที่คุณไม่ได้ทำงานประจำ

การรับบัตรเครดิต

ทำอย่างไรหล่ะ? เพียงแค่กรอกรายละเอียดและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มใบสมัคร รอให้ระบบดำเนินการ ซึ่งระบบจะแสดงสถานะกำลังดำเนินการทำบัตรเครดิตแค่นั้นก็รับเครดิตไปเลย!

คุณคงสงสัยว่าแล้วจะเลือกทำบัตรเครดิตธานาไหนดี ดูข้อเสนอดีๆของแต่ละธานคารได้จากลิงค์นี้ bank.in.th/credit-card/

โอกาสของคุณมาถึงแล้ว

เพียงทำตามขั้นตอนข้างต้น การออกบัตรเครดิตออนไลน์ของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาอีกต่อไป

ทำบัตรเครดิต