Close

สินเชื่อรถยนต์

หากคุณกำลังวางแผนถอยรถใหม่ แต่งบกระเป๋าไม่พอ และต้องการเงินด่วน นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะคุณสามารถกู้เงิน สินเชื่อรถยนต์ ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น ในบทความนี้เราจะมาอธิบายความหมายของสินเชื่อรถและขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

สินเชื่อรถยนต์กรุงศรีออโต้ (Krungsri)
เริ่มต้น 10000 ถึง 4,500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 5%
อายุจาก20ปี
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (CIMB)
เริ่มต้น 5000 ถึง 500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 10%
อายุจาก16ปี
ธนาคารซิตี้แบงค์ (Citibank)
เริ่มต้น 1500 ถึง 1,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 6%
อายุจาก16ปี
ธนาคารทหารไทย (TMB)
เริ่มต้น 3000 ถึง 60,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 1%
อายุจาก14ปี
ธนาคารกรุงไทย (KrungThai)
เริ่มต้น 5000 ถึง 550,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 5%
อายุจาก16ปี
ไอซีบีซี (ICBC)
เริ่มต้น 1000 ถึง 8,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 10%
อายุจาก25ปี
P2P
เริ่มต้น 500 ถึง 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 10%
อายุจาก18ปี
สินเชื่อรถยนต์ SCB
เริ่มต้น 10000 ถึง 2,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 4%
อายุจาก18ปี
ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
เริ่มต้น 5000 ถึง 550,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 8%
อายุจาก16ปี
อิออนธนาคาร (Aeon)
เริ่มต้น 1000 ถึง 450,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 4%
อายุจาก18ปี
nation-u.com
เริ่มต้น 1500 ถึง 200,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 2%
อายุจาก14ปี
ธนาคารทิสโก้ (Tisco)
เริ่มต้น 1000 ถึง 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 1%
อายุจาก20ปี

สินเชื่อรถยนต์ คืออะไร

สินเชื่อรถยนต์ก็คือ การกู้เงิน การทำสัญญาซื้อ-ขายกับทางบริษัทจำหน่ายรถผ่านสถาบันทางการเงิน ซึ่งทางธนาคารจะเป็นผู้ชำระค่ารถยนต์แบบเต็มจำนวนให้กับคุณ หลังจากนั้นคุณจำเป็นต้องทำการผ่อนจ่ายรายเดือนกับทางธนาคารหรือบริษัทสินเชื่ออื่นๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด

สินเชื่อรถยนต์มี 2 ประเภท คือ สินเชื่อเช่ารถยนต์ และ ไฟแนนซ์ รถยนต์

 • สินเชื่อเช่ารถยนต์ จะมีข้อตกลงตามเงื่อนไขของบริษัทสินเชื่อหรือบริษัทลิสซิ่งแต่ละที่ ทั้งการกำหนดชำระ อัตราดอกเบี้ยและการกำหนดเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์
 • รีไฟแนนซ์รถยนต์คือ การที่คุณนำรถยนต์ไปจำนองกับบริษัทรีไฟแนนซ์เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ สินเชื่อ รถ แลก เงิน โดยทางบริษัทจะพิจารณาจากอายุการใช้งานและสภาพรถยนต์ของคุณ ตัวเลือกนี้จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้วคุณจำเป็นต้องเลือกบริษัท จัด ไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่มีข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุด

อีกรูปแบบที่คุณควรรู้จักนั่นก็คือ สินเชื่อ รถ มือ สอง หรือ สินเชื่อรถยนต์ที่ใช้แล้วนั้น จะมีการคิดค่าอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า นี่จึงเป็นเหตุผลที่รถยนต์มือสองมักจะมีการขายที่คล่องกว่า ซึ่งส่วนมากนั้นรถยนต์จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนไม่เกิน 15 ปี

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถยนต์

สำหรับการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับสินเชื่อรถยนต์นั้นก็มีไม่มาก เพียงเตรียมให้เหมาะสมกับรูปแบบสาขาอาชีพของคุณนั่นเอง โดยการเตรียมเอกสารก็แบ่งออกเป็น พนักงานประจำ, เจ้าของกิจการ, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ พ่อค้าแม้ค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์

พนักงานประจำ:

 • บัตรประชาชน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อหลัง (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ใบขับขี่รถยนต์ (ฉบับจริงและสำเนา)
 • แผนที่อสังหาริมทรัพย์
 • รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์

เจ้าของกิจการ:

 • บัตรประชาชน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ใบอนุญาตประกอบอาชีพ
 • เตรียมหนังสือแสดงสิทธิ์ (น.ส. 3 ก.) (สำเนาทุกหน้า 2 ชุด)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 1 ปี (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ใบ ภ.พ. 20 (ฉบับจริงและสำเนา)
 • แผนที่อสังหาริมทรัพย์
 • รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ:

 • บัตรประชาชน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ) (ฉบับจริงและสำเนา)
 • สำเนาว่าจ้าง
 • เอกสารรับรองรายได้ (ฉบับจริงและสำเนา)
 • รูปถ่ายตัวอย่างผลงาน
 • รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์

พ่อค้าแม้ค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์:

 • บัตรประชาชน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ใบเสร็จซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ (สำเนา)
 • รูปถ่ายหน้าร้านหรือรูปถ่ายจากร้านค้าออนไลน์
 • รูปถ่ายตัวอย่างผลงาน
 • รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์

เลือกเตรียมเอกสารตามรายการอาชีพของคุณเท่านั้นก็สามารถรอฟังผลการอนุมัติได้แล้ว ทั้งนี้แล้วการกู้สินเชื่อ 2565 (2022) ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกเล็กน้อยที่คุณจำเป็นต้องรับมือเช่น ค่าโอนทะเบียนรถ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าอากรแสตมป์, ค่าภาษีและอื่นๆ เป็นต้น

ยังอ่าน: