Close

November 16, 2020

โฮมเพจ » บทความที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการขอสินเชื่อ » Statement คืออะไร และวิธีรับ? วิธีกรอกเอกสารให้ถูกต้อง

Statement คืออะไร และวิธีรับ? วิธีกรอกเอกสารให้ถูกต้อง

Statement คือข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะมีการแจ้งจำนวนเงินและให้ข้อมูลรายการฝากและรายการถอนโดยแสดงรายละเอียดและความเคลื่อนไหวรายการบัญชีแยกเป็นเดือนๆซึ่งลูกค้าที่ฝากเงินกับสถาบันการเงินต่างๆจะขอดูรายการบัญชีธนาคารย้อนหลังได้ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งฝากและถอนให้ดูได้ทั้งหมดโดยสามารถดูย้อนหลังไปกี่เดือนก็ได้โดยปกติก็เริ่มตั้งแต่ 3 ถึง 6 เดือนและ 12 เดือน หรือมากกว่านั้นก็ย่อมทำได้

Statement สำคัญอย่างไรและจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร?

ในการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งการขอเงินกู้หรือสินเชื่อหรือจะเป็นการใช้เพื่อขอวีซ่าไปเที่ยวหรือไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและยังสามารถทำบัตรเครดิตและการซื้อสินค้าแบบผ่อนส่งได้ สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการจะต้องขอ Statement เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในการอนุมัติเนื่องจากมีรายละเอียดแสดงให้เห็นสถานะทางการเงินว่ามีความสามารถในการผ่อนจ่ายได้ไหมและยังเป็นเอกสารที่แสดงพฤติกรรมและวินัยการใช้เงินได้เป็นอย่างดีทำให้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการขอกู้เงินเพื่อให้สถาบันทางการเงินมั่นใจในตัวผู้ขอกู้แต่ถ้าขอกู้ผ่านทางเว็บไซต์เราคุณไม่จำเป็นต้องขอก็ได้

วิธีขอ Statement

การขอ Statement ในปี 2565 จากธนาคารต่างๆสามารถทำได้หลากหลายวิธีมากขึ้นและทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากโดยแต่ละธนาคารอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปแต่หลักๆแล้วสามารถทำได้สองวิธีดังนี้

– การติดต่อขอจากธนาคารโดยตรง

ช่องทางแรกคือการติดต่อขอรับจากธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินโดยตรงพร้อมจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสมุดบัญชีเงินฝาก ส่วนการเสียค่าธรรมเนียมอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

– การติดต่อขอทางออนไลน์

การติดต่อขอ Statement จากธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ โดยผ่านทางออนไลน์ ทำได้ 2 รูปแบบดังนี้

 1. การโทรศัพท์ติดต่อเข้าไปที่ Call Center เพื่อขอสเตทเม้นซึ่งจะจัดส่ง Statement ทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์
 2. การขอสเต้ทเม้นท์ผ่านแอปพลิเคชั่น
 • เปิดแอป ที่ใช้ ล้อคอินเข้าใช้งานไปที่หน้าหลัก
 • เลือกบัญชีที่ต้องการ
 • เลือกเดือนที่ต้องการ
 • เลือกภาษาของสเตทเม้น
 • กดส่งคำขอจากนั้นก็ตรวจเช็คอีเมล เพื่อรอรับเอกสารโดยปฎิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ

 

การเดินบัญชีธนาคาร (Statement) สำคัญอย่างไร

การเดินบัญชีธนาคารจะเป็นเสมือนบันทึกการเงินของเจ้าของบัญชีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีเงินเข้าออกในบัญชีมากน้อยและสม่ำเสมอมากแค่ไหนโดยการเดินบัญชีนั้นจะมีวันที่ทำธุรกรรมระบุชัดเจนและไม่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งถ้าเจ้าของบัญชีต้องการทำเรื่องขอกู้ยืมเงิน ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจะขอดูการเดินบัญชีทั้งหมดของตัวคุณเพื่อประกอบการตัดสินใจปล่อยกู้

 

ทำไมธนาคารถึงพิจารณาการปล่อยกู้จากรายละเอียดการเดินบัญชี?

เนื่องจากการปล่อยกู้ในแต่ละครั้งเท่ากับธนาคารต้องแบกรับหนี้แทนผู้ขอกู้และทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากการก่อหนี้ในครั้งนี้เพราะสามารถเป็นได้ทั้งหนี้เสียและหนี้ดี ซึงทำให้ธนาคารต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างมากในการปล่อยกู้แต่ละครั้ง โดยสิ่งเดียวที่จะเป็นเครื่องการันตีแบบชัดเจนให้แก่ธนาคารได้ว่าผู้ขอกู้มีกำลังพอที่จะคืนหนี้ให้แก่ธนาคารคือการเดินบัญชีธนาคารซึ่งเป็นการแสดงถึงการหมุนเวียนเงินเข้าออกของผู้ข้อกู้ นอกจากนี้ธนาคารยังมีขั้นตอนการพิจารณาในการปล่อยกู้อีกหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็น ยอดคงเหลือ การฝากเข้า ถอนออก เงินด่วน 30 นาทีโอนเข้าบัญชี

การเดินบัญชีธนาคารที่ดีควรเป็นอย่างไร

การเดินบัญชีที่ดีคือควรมีเงินฝากเข้าบัญชีนั้นๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อแสดงให้ธนาคารเห็นว่าเรามีกำลังมากพอที่จะจ่ายหนี้ที่กู้ยืมจากธนาคารมาโดยเทคนิคการเดินบัญชีที่สวยงามนั้นประกอบด้วยหลายข้อ ดังต่อไปนี้

– นำเงินฝากเข้าบัญชีเป็นประจำ : การมียอดเงินฝากเข้าบัญชีอยู่สม่ำเสมอเป็นอีก 1 หลักฐานสำคัญที่ทางธนาคารใช้ประกอบการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้เนื่องจากเงินฝากประจำจะแสดงถึงกำลังของผู้กู้ว่าจะสามารถผ่อนหนี้ให้แก่ธนาคารได้อย่างแน่นอน

– เช็คเครดิตบูโร ตรวจสอบรายชื่อของตนเองในบริษัทศูนย์ข้อมูลแห่งชาติก่อน

–  ห้ามแช่แข็งบัญชี  อย่าปล่อยให้บัญชีของคุณหยุดนิ่งเป็นเวลานานเพราะนั้นอาจส่งผลเสียต่อการกู้ของคุณมากกว่าผลดี ทางที่ดีควรให้มีการเดินบัญชีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเงินโอนเข้าจากเงินเดือน เงินขายของหรือรายได้เสริมและรายจ่ายต่างๆเพื่อแสดงให้ธนาคารเห็นว่าเรามีการเดินบัญชีที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

– ธรรมชาติของธุรกิจแล้วเมื่อมีการฝากเข้าก็ต้องมีการถอนออกเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจเพราะฉะนั้นแล้วเงินในบัญชีสามารถถอนออกมาใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลให้ธนาคารพิจารณาว่าจะกู้ไม่ผ่าน

– ยอดเงินสะสมคงเหลือควรเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่เราแนะนำคือการเพิ่มยอดสะสมในบัญชีให้มียอดสะสมที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆในทุกเดือน เช่น เดือนนี้มียอดสะสมที่ 6,000 เดือนต่อมามียอดสะสมที่ 10,000 หรือยอดเดือนถัดไปจะหล่นมาเหลือ 9,000 ก็ได้เพราะธรรมชาติของเงินหมุนเวียนในธุรกิจยอ่มมีขึ้นลงเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว เลือกแหล่งกู้เงินนอกระบบก็รับสมัครเงินกู้

จากข้อมูลทั้งหมดเราจะเห็นว่าการขอ statement เป็นสิ่งที่สำคัญในการกู้เงินหรือขอสินเชื่อถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนเลยก็ว่าได้แต่ถ้าหาดคุณสมัครทางเว็บของเราคุณจะสามารถลดขั้นตอนนี้ไปได้และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายของ Statement ในธนาคาร

 • ธนาคารทหารไทย – ค่าธรรมเนียม 6 เดือน 100 บาท
 • ธนาคารกรุงเทพ – 200 บาท และ 2 ปี ขึ้นไปเสีย 500 บาท
 • ธนาคารกรุง – 200 บาท และ 2 ปี ขึ้นไปเสีย 500 บาท
 • ธนาคารกสิกรไทย – มากว่า 24 เดือน 500 บาท
 • ธนาคารธนชาต – เสีย 100 บาท 6 เดือน ขึ้นไป 200 บาท
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ – ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 6 เดือน เสีย 100 บาท